Saturday, February 25, 2012

sup hidup yang tidak enak untuk dinimati.

enam bayi dari ibu dan ayah diluarnikah bagi setiap satu jam. salahkah bapa yang tidak pakai kondom atau salahkah ibu yang mengandung.

enam bayi luar nikah setiap satu jam. ini update terkini yang berdaftar dengan jabatan pendaftaran negara dari 2008 sehingga 2011.
bermakna ribuan  anak yang celaru keturunannya akan menghiasi bumi malaya. Ia akan datang sebagai anak,menantu, datuk dan besan kepada sesiapa sahaja.

Sikecil sememangnya tidak bersalah tetapi jika sibesar tidak mampu untuk mengawalselia diri sendiri sehingga terjadi perzinaan ,bagaimanakah sibesar ini hendak mendidik dan membentuk sikecil tadi tidak mengulangi sejarah hitamnya.

Lalu bila masalah ini akan berkesudahan?
atau apakah ini sudah tertulis sejak dahulu lagi, Kita mpama buih dilautan,sentiasa hanyut, beroleng oleng kekaan dan kiri tanpa jati diri.

No comments:

Post a Comment

http://gen6kpu.blogspot.com